Cenik

ob Daniela Fiket
na 15 April 2016

 

 

   

Psihiatrični posvet s pisnim mnenjem

 

90€ /50 min

Psihiatrični posvet brez pisnega mnenja

 

80€ /50 min

40€ /25 min

Uvodni pogovor/načrt zdravljenja (timski)

 

70€ /50 min

Individualna psihoterapija-relacijska transakcijska analiza (Daniela Fiket)

 

70€ /50 min

Predplačilo 4 ure (D.F.)

Predplačilo 8 ur (D.F.)

 

240€

440€

Partnerska terapija

Predplačilo 4 ur

 

110€ /75 min

370€

Individualna psihoterapija-transakcijska analiza ali VKT (Mihaela Burina)

 

60€ / 50 min

Predplačilo 4 ure (M.B.)

Predplačilo 8 ur (M.B.)

VKT paket 10 ur (M.B.)

 

200€

360€

420€

Skupinska terapija (1x tedensko - 90 min)

 

130€ / 4 tedne

Paket skupina + individualne ure/mes.

 

Cena skupine +

individualnih srečanj -10%

Cenik velja za vse nove kliente. Za kliente ki so bili ali so trenutno v terapevtskem procesu (več kot 4 srečanj) ostajajo cene nespremenjene. Novi cenik se začne uporabljati 13.6.2019

Plačilo skupinske terapije velja za 4 zaporedna srečanja, ne glede na prisotnost. 

Odpoved individualne terapije ali spremembo termina, je potrebno sporočiti vsaj 2 delovna dneva vnaprej. V primeru nenapovedanega izostanka s terapije ali prepozno sporočene odsotnosti velja, da je bila terapija realizirana. Izjema od tega pravila so bolniške odsotnosti ali drugi tehtni razlogi ki se bodo obravnali individualno.